Home > 앞썬뉴스 > 세미나

세미나

이름 관리자 이메일 info@apsuninc.com
작성일 2019-10-11 조회수 1376
파일첨부
제목
[세미나 후기] 제7차 표면 근전도 세미나 Advanced course

01.png

02.png

03.png


04.png

05.png

06.png

07.png

08.png

09.png


10.png

11.png

12.png

13.png

14.png

15.png

 

 

 

 

 

 


16.png

17.png

18.png

19.png

20.png

21.png

22.png


23.png

24.png


25.png

26.png

27.png

28.png

29.png

30.png

31.png


apsun logo small.jpg


이전글 [마감] 제2차 호흡근 재활 프로그램 세미나
다음글 제7차 표면근전도 세미나를 개최합니다.